Vad representerar stenen?

Har du ett smycke med en viss sten, och undrar vilka egenskaper den förknippas med? Eller vill du köpa ett smycke med specifika egenskaper? Läs vår guide till olika stenar och deras egenskaper

Amazonit

Amazonit är en sten som gör oss mer medvetna om oss själva: vad vi tänker, känner och gör. Detta kan vara hjälpsamt vid förändringar vi gör i våra liv och fungerar stöttande i detta. Till färgen är amazonit ljust turkos till cyan och aktiverar halschakrat. 

Agat

Agat är en ädelsten som förekommer i flera olika färger: vit, rosa, orange, dendrit och svart. Stenarna kan vara enfärgade, transparenta och olikfärgade med träd- eller mossliknande mönster. Agat är en sten för dig som strävar efter ett lugnt och jordnära liv, och hjälper dig att släppa krav på dig själv och dina prestationer. Detta sker i samklang med baschakrat. 

Ametist

Ametist är en lila eller violett, transparent kvarts. Den fungerar lugnande och hjälper oss slappna av både mentalt och känslomässigt. Detta kan vara hjälpsamt för personer som har problem med exempelvis stress, huvudvärk eller sömnproblem som följd av inre spänningar. Ametistens chakra är hjässan. 

Apatit

Apatit är en mineralgrupp som förekommer i färger som cyan, grön, brun, gult och violett. Den bidrar till en ökad förståelse där människan har förmåga att växa på både ett personligt, känslomässigt och andligt plan. Detta kan kontrastera mot, och minska, tillfälliga svackor av likgiltighet och negativitet, och främja en mer positiv livsåskådning. Vilket chakra som påverkas beror på vilken färg apatiten har, men vanligtvis berör den hals- eller hjärtchakrat. 

Aventurin

Aventurin riktar sig till personer som behöver ett större lugn och inre balans för att kunna fokusera mer på sin inre visdom och kreativitet. Detta gör det möjligt att uppleva världen på ett mer öppet sätt. I vissa fall kan stenen användas inom healing för att bearbeta tidigare minnen och nå förlåtelse. Stenen förekommer i flera olika färger, men de vanligast förkommande är blå, grön, gul, orange och röd. De olika färgerna aktiverar olika chakran, däribland hjärt-, hals-, pann-, navel- och baschakran.

Azurit 

Azurit är en mineral som är mörkblå och i vissa fall förekommer koppar på dem. Mineralen möjliggör ett möte med dig själv, och hjälper dig komma i kontakt med ditt inre och det som underbygger dina tankar, värderingar och idéer. De chakran som samverkar med azurit är hals- och panna. 

Bandagat

Bandagat hjälper dig att rikta blicken utåt mot omvärlden: mot luft, rymd och rörelsen som omger oss. Stenen är behjälplig för att nå andliga tillstånd och ökad kommunikativ förmåga. Stenen är vit och ljusblå och aktiverar chrakrat hals.

Hypersten

Hypersten är användbar för att kunna kanalisera sin inre energi och nå spirituella tillstånd. Stenen kan också ha läkande egenskaper och kan bland annat användas vid meditation och om man känner sig orolig, trött eller spänd. Stenen är mörkt silverfärgad och svart och samarbetar med baschakrat. 

Karneol 

Karneol är en sten som främjar både kreativitet, styrka och mod. Detta kan i sin tur vara goda förutsättningar för att få en ökad livslust och att nå sin fulla potential. Stenen är olika nyanser av orangebrun. Chakrat som påverkas är navel.

Kromdiopsid

Kromdiopsid är en grön kristall som fungerar energifrämjande och hjälper dig se livet ur ett helhetsperspektiv där du kan värna om både dig själv och dina medmänniskor. Kromdiopsid ökar harmonin och den inre friden samt bidrar till ökad visdom. Den fungerar också för att balansera dina chakran, i synnerhet hjärt-, sakral- och solarplexuschakran.